مستندات وب سرویس و API

ارائه مستندات و API سرویس پیامکی منطبق بر 12 زبان برنامه نویسی مطرح دنیا، یکی دیگر از ویژگی های سرویس پیامکی رد اس ام اس می باشد. در صورتی که قطعه کد مورد نظر شما در این صفحه نمی باشد، با ما در تماس باشید تا در اسرع وقت کد مورد نظر را برای شما پیاده سازی کنیم.

وب سرویس ارسال سریع پیامک (پترن)

با این وب سرویس پیامک شما در کمتر از 5 ثانیه بدون تایید ناظر انسانی ارسال می شود.

وب سرویس ارسال پیامک تکی و گروهی

از این وب سرویس می توانید برای اتصال به هرانچه تصویر کنید استفاده نمایید

وب سرویس پیامک بین الملل

با استفاده از این وب سرویس شما می توانید پیامک کدتایید به شماره‌های خارج ایران ارسال نمایید.

وب سرویس دریافت تعداد شماره ارسال انبوه

برای دریافت تعداد شماره ها مربوط به ارسال انبوه (ارسال منطقه ای کشوری) استفاده می شود.

وب سرویس دریافت نام استان ها

برای دریافت اسم استان‌ها مربوط به ارسال انبوه (ارسال منطقه ای کشوری) استفاده می شود.

وب سرویس ارسال پیامک انبوه

برای ارسال پیامک انبوه (ارسال منطقه ای کشوری) از طریق وب سرویس قابل استفاده است

وب سرویس ساخت کاربر

برای ساخت حساب کاربری در پنل پیامکی استفاده می شود( ویژه نمایندگان)

وب سرویس لغو ارسال پیامک دوره ای

برای لغو ارسال پیامک های دوره ای استفاده می شود.

وب سرویس ارسال پیامک دوره ای

برای ارسال پیامک های دوره ای استفاده می شود.

وب سرویس ارسال پیامک نظیر به نظیر

برای ارسال پیامک به به صورت نظیر به نظیر مورد استفاده قرار می گیرد.

وب سرویس ارسال پیامک به بانک مشاغل

از این وب سرویس می توانید برای ارسال پیامک از طریق بانک شماره موجود در پنل کاربری استفاده نمایید.

وب سرویس ارسال پیامک کدپستی

از این وب سرویس می توانید برای ارسال پیامک از طریق بانک کدپستی موجود در پنل کاربری استفاده نمایید.

وب سرویس ارسال پیامک محله ای

از این وب سرویس می توانید برای ارسال پیامک از طریق محله (پیامپ) استفاده نمایید

وب سرویس ارسال پیامک از دفترچه تلفن

برای ارسال پیامک به مخاطبین ذخیره شده در دفترچه تلفن سامانه پیامک اقدام کنید.

وب سرویس کد تایید صوتی

با استفاده از این وب سرویس شما می توانید از کد تایید صوتی برای تایید شماره موبایل و تایید شماره ثابت استفاده کنید.

وب سرویس دریافت وضعیت ارسال پیامک

از این وب سرویس می توانید برای دریافت وضعیت پیامک (رسیده به گوشی، رسیده به مخابرات، بلک لیست و… استفاده نمایید)

وب سرویس وضعیت تایید پیامک

از این وب سرویس می توانید بررسی وضعیت تایید شدن، رد شدن، فعال بودن پیامک استفاده نمایید

وب سرویس دریافت میزان اعتبار

برای دریافت شارژ موجود در سامانه پیامکی قابل استفاده است

وب سرویس دریافت لیست دفترچه تلفن

برای دریافت لیست دفترچه تلفن های ذخیره شده در سامانه پیامک قابل استفاده است.

وب سرویس دریافت تعداد شماره کد پستی

برای دریافت تعداد شماره های موجود برای یک کد پستی در سامانه پیامک استفاده می شود.

وب سرویس دریافت بانک مشاغل

برای دریافت لیست بانک مشاغل موجود در سامانه اس ام اس قابل استفاده می شود.

وب سرویس دریافت بانک مشاغل

برای دریافت لیست بانک مشاغل موجود در سامانه اس ام اس قابل استفاده می شود.

وب سرویس دریافت گرایش بانک مشاغل

برای دریافت لیست گرایش‌های بانک مشاغل موجود در سامانه اس ام اس قابل استفاده می شود.

وب سرویس دریافت تعداد شماره های بانک مشاغل

برای دریافت تعداد شماره های بانک مشاغل موجود در سامانه اس ام اس قابل استفاده می شود.

وب سرویس ارسال تیکت پشتیبانی

برای ارسال تیکت پشتیبانی از طریق وب سرویس قابل استفاده است.

وب سرویس پاسخ به تیکت

برای پسخ به تیکت از طریق وب سرویس استفاده می شود.

وب سرویس دریافت خطوط ارسال

برای دریافت شماره های فعال موجود در سامانه پیامک برای ارسال پیامک استفاده می شود.

وب سرویس دریافت خطوط ارسال

برای دریافت شماره های فعال موجود در سامانه پیامک برای ارسال پیامک استفاده می شود.

وب سرویس ارسال انبوه (پیش شماره)

از طریق این وب سرویس می توانید ارسال انبوه برای پیش شماره مورد نظرتان استفاده نمایید.

مطمئن نیستید کدام تعرفه متناسب با نیاز شما است؟

همین الان با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید.